Fysisk læringsmiljø i grunnskolen i Nærøysund kommune

Status

Avsluttet

status-3

Forvaltningsrevisjonen har undersøkt om Nærøysund kommune ivaretar kravene til fysisk læringsmiljø. Rapporten ser på om det jobbes systematisk med fysisk læringsmiljø og hvordan kommunen ivaretar informasjonsplikten sin. Til slutt har vi undersøkt hvordan kommunen ivaretar universell utforming i planstrategi og om kravet til universell utforming er ivaretatt ved de ulike grunnskolene i kommunen.

Last ned rapporter

Fysisk læringsmiljø i grunnskolen i Nærøysund kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Hanne Marit Ulseth Bjerkan

Forvaltningsrevisor
Trondheim

Johannes Nestvold

Forvaltningsrevisor
Steinkjer