Fritidsbeboere og kommunale tjenester i Flatanger kommune

Status

Avsluttet

status-3

Flatanger kommune har mange fritidsbeboere og besøkende sammenlignet med innbyggertallet. Formålet med prosjektet har vært å finne ut om kommunens planverk tar hensyn til dette, og om tjenesteytingen er dimensjonert for merbelastningen. I tillegg har revisjonen undersøkt om kommunen krever betaling fra fritidsbeboerne i tråd med regelverket.

Last ned rapporter

Fritidsbeboere og kommunale tjenester i Flatanger kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Leidulf Skarbø

Forvaltningsrevisor
Oppdal

Mette Sandvik

Forvaltningsrevisor
Brekstad