Fosen Renovasjon IKS for Ørland kommune

Status

Avsluttet

status-3

Undersøkelsen består av en eierskapskontroll som er unik for den enkelte eierkommune, og en forvaltningsrevisjonsdel om renovasjonsgebyr, fritak fra gebyr, avfallsbegrensning og avfall som ressurs samt deponi rettet mot Fosen Renovasjon IKS.

Last ned rapporter

Fosen Renovasjon IKS for Ørland kommune

Rapport 2020
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Arve Gausen

Forvaltningsrevisor
Orkanger

Sunniva Tusvik Sæter

Forvaltningsrevisor
Steinkjer