Forvaltningsrevisjon i Brønnøy Havn KF

Status

Avsluttet

status-3

Forvaltningsrevisjonen i det kommunale foretaket Brønnøy havn KF undersøker om ressursbruken til å løse prosjektoppgaver er i samsvar med delegert myndighet og økonomiske rammer, samt offentlige anskaffelser og eiendomsforhold i selskapet.

Last ned rapporter

Forvaltningsrevisjon i Brønnøy Havn KF

Rapport 2020
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Margrete Haugum

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Arve Gausen

Forvaltningsrevisor
Orkanger