Forebyggende arbeid og oppfølging av det psykososiale skolemiljøet i Skaun kommune

Status

Avsluttet

status-3

VI har gjennomført en forvaltningsrevisjon innen teamet læringsmiljø i skolen. Vi ser på hvordan det arbeides med skolemiljøet, og om aktivitetsplikten følges opp.

Last ned rapporter

Forebyggende arbeid og oppfølging av det psykososiale skolemiljøet i Skaun kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Anna Ølnes

Forvaltningsrevisor
Trondheim

Margrete Haugum

Forvaltningsrevisor
Steinkjer