Forberedelse og iverksetting av politiske vedtak

Status

Avsluttet

status-3

I denne forvaltningsrevisjonen undersøker revisor om Skaun kommune har system for forsvarlig utredning og oppfølging av politiske saker. Revisor konkluderer med at det finnes system, både for utarbeidelse og iverksettelse av politiske vedtak i kommunen. Begge systemene inneholder svakheter. Dette går i stor grad på formalisering av dem. Det knyttes også svakhet til kvalitetssikring av saker som går til politisk behandling.

Last ned rapporter

Forberedelse og iverksetting av politiske vedtak

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Tor Arne Stubbe

Fagleder
Trondheim

Marius Johnsborg

Forvaltningsrevisor
Steinkjer