Filmsatsing i Trøndelag fylkeskommune

Status

Avsluttet

status-3

Undersøkelsen er rettet inn mot filmsatsingen og samarbeidet mellom FilmInvest AS, Midtnorsk Filmsenter AS og fylkeskommunen. Undersøkelsen er i to deler, en fra 2021 og en fra 2022.

Last ned rapporter

Filmsatsing i Trøndelag fylkeskommune

Last ned
Etikett:
Type:

Filmsatsing i Trøndelag fylkeskommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Anna Ølnes

Forvaltningsrevisor
Trondheim

Leidulf Skarbø

Forvaltningsrevisor
Oppdal