Faktaundersøkelse: ordførers kontakt med vindkraftmotstandere i Flatanger kommune

Status

Avsluttet

status-3

Denne undersøkelsen har forsøkt å finne svaret på om ordfører i Flatanger kommune, Olav Jørgen Bjørkås, har vært i kontakt med Høylandet Auto om vindkraftmotstander og ansatt ved Høylandet Auto, Torbjørn Skogmo. Videre hvilket innhold kontakten mellom partene har hatt.

Last ned rapporter

Faktaundersøkelse: ordførers kontakt med vindkraftmotstandere i Flatanger kommune

Rapport 2020
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Johannes Nestvold

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Merete M. Montero

Forvaltningsrevisor
Trondheim