Evaluering av byggeprosjekter i Levanger kommune – del 1: Flerbrukshus på Ytterøy

Status

Avsluttet

status-3

Oppføringen av nytt flerbrukshus på Ytterøy har vært et omfattende prosjekt som har møtt på noen utfordringer underveis. Det er etter revisors syn nødvendig å påpeke enkelte feil, blant annet ved anskaffelsen av prosjektleder og entreprenør. Kommunen og brukergruppa har dessuten til tider hatt utfordringer i sitt samarbeid. Til tross for enkelte mangler og utfordringer i prosessen, har man likevel fått et bygg med gode kvaliteter for brukerne.

Last ned rapporter

Evaluering av byggeprosjekter i Levanger kommune – del 1: Flerbrukshus på Ytterøy

Rapport 2022
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Eirik Gran Seim

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Marius Johnsborg

Forvaltningsrevisor
Steinkjer