Etikk, samarbeidsklima og varsling i Folldal kommune

Status

Avsluttet

status-3

Revisor har undersøkt om Folldal kommune har tilrettelagt for å sikre gode etiske holdninger og handlinger i organisasjonen. Videre har revisor undersøkt elementer i ytringsklima og samarbeidsklima mellom ledelse, ansatte, tillitsvalgte og verneombud. Revisor har videre undersøkt om kommunen har lagt til rette for forsvarlig varsling ihht arbeidsmiljøloven.

Last ned rapporter

Etikk, samarbeidsklima og varsling i Folldal kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Merete M. Montero

Forvaltningsrevisor
Trondheim

Trine Holter

Forvaltningsrevisor
Trondheim