Etikk og varsling i Tolga kommune

Status

Avsluttet

status-3

Revisor har undersøkt om Tolga kommune har tilrettelagt for å sikre gode etiske holdninger og handlinger i organisasjonen. Videre har revisor undersøkt om kommunen har lagt til rette for forsvarlig varsling ihht arbeidsmiljøloven.

Last ned rapporter

Etikk og varsling i Tolga kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Merete M. Montero

Forvaltningsrevisor
Trondheim

Trine Holter

Forvaltningsrevisor
Trondheim