Etikk og varsling i Dønna kommune

Status

Avsluttet

status-3

Rapporten ser på om kommunen har skriftlege og oppdaterte etiske retningslinjer, om det blir varsla om kritikkverdige forhold i organisasjonen og om varsel blir handterte i tråd med gjeldande lov og regelverk og kommunen sine interne rutiner. Konklusjonen er at kommunen ikkje har gjeldande etiske retningslinjer og at systematisk arbeid med varsling ikkje er godt nok forankra i organisasjonen.

Last ned rapporter

Etikk og varsling i Dønna kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Merete M. Montero

Forvaltningsrevisor
Trondheim

Trine Holter

Forvaltningsrevisor
Trondheim