Elevenes psykososiale miljø i Overhalla kommune

Status

Avsluttet

status-3

Forvaltningsrevisjonen vurderer om Overhalla kommune jobber systematisk for å sikre elevene et godt psykososialt miljø og om skolene følger opp aktivitetsplikten i opplæringslovens kapittel 9A.

Last ned rapporter

Elevenes psykososiale miljø i Overhalla kommune

Rapport 2020
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Margrete Haugum

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Hanne Marit Ulseth Bjerkan

Forvaltningsrevisor
Trondheim