Eierstyring i Oppdal kommune

Status

Avsluttet

status-3

Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført en eierskapskontroll av Oppdal kommunes eierstyring. Kontrollen har sett nærmere på eierstyringen av Oppdal Næringshus, Vekst Oppdal Holding, Nasjonalparken Næringshage AS, Rosenvik Holding AS, ReMidt IKS og Trøndelag brann- og redningstjenesten IKS.

Last ned rapporter

Eierstyring i Oppdal kommune

Rapport 2022
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Margrete Haugum

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Arve Gausen

Forvaltningsrevisor
Orkanger