Eierskapskontroll i Sømna kommune

Status

Avsluttet

status-3

Rapporten oppsummerer en gjennomgang av Sømna kommunes system og praksis for
eierstyring av de selskaper som kommunen har eierinteresser i.

Last ned rapporter

Eierskapskontroll i Sømna kommune

Rapport 2018
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Unni Romstad

Ass. daglig leder
Namsos

Arve Gausen

Forvaltningsrevisor
Orkanger