Eierskapskontroll i ReMidt IKS for Skaun kommune

Status

Avsluttet

status-3

I denne rapporten undersøker vi kommunens eierstyring av ReMidt IKS. Vi konkluderer med at kommunen i hovedsak utøver eierskapet i tråd med kommunestyrets vedtak, lovkrav og etablerte normer for god eierstyring. Det er noen forbedringspunkter som framkommer som anbefalinger.

Last ned rapporter

Eierskapskontroll i ReMidt IKS for Skaun kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Sunniva Tusvik Sæter

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Arve Gausen

Forvaltningsrevisor
Orkanger