Eiendomsforvaltning i Holtålen kommune

Status

Avsluttet

status-3

I dette prosjektet har vi undersøkt om kommunen har en tilfredsstillende eiendomsforvaltning. Vi finner blant annet at det mangler skriftlige rutiner og system for å styre vedlikeholdsarbeidet, det mangler oversikt over ubenyttet bygningsmasse og at det skjer uformelle kostnads- og nyttevurderinger knyttet til bygg. Noen politiske vedtak om riving av bygningsmasse er ikke fulgt opp.

Last ned rapporter

Eiendomsforvaltning i Holtålen kommune

Rapport 2021
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Eirik Gran Seim

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Arve Gausen

Forvaltningsrevisor
Orkanger