Drift og vedlikehold på teknisk i Rennebu kommune

Status

Avsluttet

status-3

Vi har undersøkt Rennebu kommunes systemer for planmessig og verdibevarende vedlikehold av kommunens bygningsmasse og oppgradering av vei, vann og avløp.
Vi har også sett på om KOSTRA-rapporteringen innen eiendom, vei, vann og avløp er utført i tråd med gitte retningslinjer.

Last ned rapporter

Drift og vedlikehold på teknisk i Rennebu kommune

Rapport 2021
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Sunniva Tusvik Sæter

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Eirik Gran Seim

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Merete Lykken

Regnskapsrevisor
Trondheim