Dokumenthåndtering og journalføring i Midtre Gauldal kommune

Status

Avsluttet

status-3

Forvaltningsrevisjonen har undersøkt om Midtre Gauldal kommune har rutiner for dokumenthåndtering og journalføring og om disse rutinene følges i det daglige, samt om de ansatte har betryggende kompetanse om dokumenthåndtering og journalføring.

Last ned rapporter

Dokumenthåndtering og journalføring i Midtre Gauldal kommune

Rapport 2019
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Margrete Haugum

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Hanne Marit Ulseth Bjerkan

Forvaltningsrevisor
Trondheim