Beredskap i Nærøysund kommune

Status

Avsluttet

status-3

Prosjektet har undersøkt om Nærøysund kommune ivaretar sin overordnede beredskapsplikt knyttet til risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplan. Videre har vi sett på om kommunen har etablert planer og rutiner ved uønskede hendelser, kriser eller katastrofer knyttet til vann- og kraftforsyning. Til slutt har vi sett på om kommunen ivaretar sitt offentlige tilfluktsrom.

Last ned rapporter

Beredskap i Nærøysund kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Hanne Marit Ulseth Bjerkan

Forvaltningsrevisor
Trondheim

Johannes Nestvold

Forvaltningsrevisor
Steinkjer