Barnevernet i Malvik kommune

Status

Avsluttet

status-3

Denne rapporten oppsummerer revisors undersøkelser knyttet til Malvik kommunes arbeid innenfor barnevern. Vi undersøker internkontrollen i tjenesten, om det er tilstrekkelige ressurser for å drive tjenesten, og om barneverntjenesten følger opp barn, biologiske foreldre og fosterforeldre etter omsorgsovertakelse.

Last ned rapporter

Barnevernet i Malvik kommune

Rapport 2021
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Merete M. Montero

Forvaltningsrevisor
Trondheim

Sunniva Tusvik Sæter

Forvaltningsrevisor
Steinkjer