Barnevern i Heim kommune

Status

Avsluttet

status-3

Revisor har undersøkt om Heim kommune ivaretar enkelte elementer av internkontrollen i barnevernstjenesten. Videre har revisor undersøkt om barn, fosterforeldre og biologiske foreldre blir fulgt opp i henhold til regelverket etter en omsorgsovertakelse.

Last ned rapporter

Barnevern i Heim kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Merete M. Montero

Forvaltningsrevisor
Trondheim

Cathrine Berg-Mortensen

Forvaltningsrevisor
Mosjøen