Cathrine Berg-Mortensen

Forvaltningsrevisor

Revisjon-Midt-Norge-portrett-42

Cathrine har en mastergrad i atferdsvitenskap fra OsloMet. Hun har erfaring fra stabsfunksjoner i kommunal sektor og kompetanse innenfor oppvekstsektoren.