Avvikshåndtering i Meldal kommune

Status

Avsluttet

status-3

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å se om kommunen følger opp
avvikshåndteringen. Vi undersøker om ansatte har fått opplæring på området, om det er tilfredsstillende systemer og bruk av disse, samt om man bruker avvikssystemet til læring og forbedring.

Last ned rapporter

Avvikshåndtering i Meldal kommune

Rapport 2019
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Arve Gausen

Forvaltningsrevisor
Orkanger

Eirik Gran Seim

Forvaltningsrevisor
Steinkjer