Arkivtjenesten i Grane kommune

Status

Avsluttet

status-3

Rapportens hovedproblemstillinger stiller spørsmål om i hvilken grad kommunens arkivtjeneste tilfredsstiller sentrale krav i lov, forskrift og kommunens arkivplan, dette innenfor organisering, kompetanse, samt dokumenthåndtering og journalføring.

Last ned rapporter

Arkivtjenesten i Grane kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Johannes Nestvold

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Unni Romstad

Ass. daglig leder
Namsos