Arkiv og dokumenthåndtering i Verdal kommune

Status

Avsluttet

status-3

I denne forvaltningsrevisjonen har revisor undersøkt om kommunen har nødvendige rutiner og god praksis for registrering av post, arkivering, dokumenthåndtering og journalføring. Videre har vi undersøkt om kommunen legger til rette for innsyn, og om kommunen er à jour med deponering av arkivet.

Last ned rapporter

Arkiv og dokumenthåndtering i Verdal kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Sunniva Tusvik Sæter

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Margrete Haugum

Forvaltningsrevisor
Steinkjer