Arbeidsmiljøet i Brønnøy kommune

Status

Avsluttet

status-3

Denne rapporten oppsummerer Brønnøy kommunes arbeid med systematisk arbeidsmiljø. Konklusjonen er at kommunen mangler flere viktige systemer for å kunne ha et forsvarlig arbeidsmiljø. Kommunen har selv satt i verk flere tiltak for å forbedre systemene.

Last ned rapporter

Arbeidsmiljøet i Brønnøy kommune

Rapport 2022
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Merete M. Montero

Forvaltningsrevisor
Trondheim

Anna Ølnes

Forvaltningsrevisor
Trondheim