Arbeidsmiljø i Stjørdal kommune

Status

Avsluttet

status-3

I denne forvaltningsrevisjonen har revisor undersøkt hvorvidt Stjørdal kommune sørger for ansattmedvirkning i tråd med regelverk og avtaler, og hvorvidt kommunen har system for varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten i tråd med regelverket. Revisor konkluderer med at Stjørdal kommune i all hovedsak har sørget for ansattmedvirkning i tråd med regelverk og avtaler, og at kommunen har et system for å håndtere varsel om kritikkverdige forhold i virksomheten, men at systemet har enkelte mangler. Revisor anbefaler at kommunen sørger for økt gjennomføring av medarbeidersamtaler og vernerunder, sørger for at utarbeidelse og revidering av reglement, rutiner og retningslinjer som berører arbeidsmiljø skjer i samarbeid med arbeidstakerne, og vurdere en revidering av varslingsrutinene slik at de gir noe mer veiledning til behandling og oppfølging av varsel om kritikkverdige forhold.

Last ned rapporter

Arbeidsmiljø i Stjørdal kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Arbeidsmiljø i Stjørdal kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Tor Arne Stubbe

Fagleder
Trondheim

Merete M. Montero

Forvaltningsrevisor
Trondheim