Åfjord Utvikling AS for Åfjord kommune

Status

Avsluttet

status-3

Forvaltningsrevisjon av Åfjord Utvikling AS har sett på hvilke resultater selskapet har oppnådd, om selskapet har en kostnadseffektiv drift og økonomistyring og om selskapet har en bærekraftig forretningsmodell. Videre har revisor undersøkt selskapets saksbehandling av Åfjord kommunes næringsfond og om selskapet oppfyller sine forpliktelser til Åfjord kommune.

Last ned rapporter

Åfjord Utvikling AS for Åfjord kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Margrete Haugum

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Mette Sandvik

Forvaltningsrevisor
Brekstad