Administrativ og politisk saksbehandling i Grane kommune

Status

Avsluttet

status-3

Det er to problemstillinger som undersøkes i denne forvaltningsrevisjonen. Den første undersøker i hvilken grad forvaltningsloven er fulgt i saker som behandles administrativt i kommunen. Den andre problemstillingen undersøker om saker som behandles politisk er godt nok opplyst.

Last ned rapporter

Administrativ og politisk saksbehandling i Grane kommune

Rapport 2019
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Eirik Gran Seim

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Merete M. Montero

Forvaltningsrevisor
Trondheim