Vintervedlikehold for kommunale veier 2019-2023 i Dønna kommune

Status

Avsluttet

status-3

Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført en undersøkelse av anbudsprosessen knyttet til «vintervedlikehold for kommunale veier 2019-2023» i Dønna kommune. Undersøkelsen reiser problemstillinger knyttet til delegasjon av myndighet, selve anskaffelsesprosessen og kommunestyrets innsynsrett.

Last ned rapporter

Vintervedlikehold for kommunale veier 2019-2023 i Dønna kommune

Rapport 2020
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Johannes Nestvold

Forvaltningsrevisor
Steinkjer