Vann og avløp i Vega kommune

Status

Avsluttet

status-3

Revisjon Midt-Norge SA gjennomførte denne forvaltningsrevisjonen på oppdrag fra kontrollutvalget i Vega kommune. Vi undersøkte i hvilken grad kommunens vannforsyning og avløpssystem var av tilstrekkelig kvalitet når det kom til vedlikehold, beredskap og vannkvalitet. Da revisor gikk gjennom «beredskap» så var det beredskap overfor drikkevann til innbyggerne som ble gjennomgått. Kommunens plikter gjennom brann- og eksplosjonsvernloven ble ikke gjennomgått. Rapporten omhandler heller ikke beregningen av gebyr (selvkost).

Last ned rapporter

Vann og avløp i Vega kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Unni Romstad

Ass. daglig leder
Namsos

Line Johnsen Wirum

Forvaltningsrevisor
Sandnessjøen