Utredning av deling av eiendom og anlegg i Snillfjord kommune

Status

Avsluttet

status-3

Revisjon Midt-Norge har på bestilling fra prosjektlederne for Heim, Hitra og Orkland kommune, utarbeidet en rapport om deling av eiendom og anlegg i Snillfjord kommune. Ved deling av kommuner skal det gjennomføres en deling av eiendom og anlegg, og et økonomisk oppgjør mellom kommunene. Snillfjord skal deles i tre og fordeles på kommunene Heim, Hitra og Orkland.

Last ned rapporter

Utredning av deling av eiendom og anlegg i Snillfjord kommune

Rapport 2019
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Kjell Næssvold

Regnskapsrevisor
Orkanger