Tverrfaglig samarbeid om sårbare barn og unge i Overhalla kommune

Status

Avsluttet

status-3

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt hvordan Overhalla kommune jobber for å identifisere sårbare barn og unge, og om det er et hensiktsmessig og forutsigbart samarbeid mellom barnehage, skole, PPT, barnevern og helsestasjon- og skolehelsetjeneste.

Last ned rapporter

Tverrfaglig samarbeid om sårbare barn og unge i Overhalla kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Marit Ingunn Holmvik

Forvaltningsrevisor
Stjørdal

Tor Arne Stubbe

Fagleder
Trondheim