Tjeneste for funksjonshemmede i Agdenes kommune

Status

Avsluttet

status-3

Det ble i 2018 gjennomført en forvaltningsrevisjon om tjenesten for funksjonshemmede. Vi har hatt fokus på avdelingens kartlegging av bistandsbehov, om det er tilstrekkelig grunnbemanning, kompetanse og opplæring, om helsepersonelloven og krav til politiattest, om rutiner og praksis for avvikshåndtering og om sykefravær.

Last ned rapporter

Tjeneste for funksjonshemmede i Agdenes kommune

Rapport 2018
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Anna Ølnes

Forvaltningsrevisor
Trondheim