Tidlig innsats i Tolga kommune

Status

Avsluttet

status-3

Revisor har undersøkt hvorvidt kommunen arbeider systematisk for å avdekke læringsutfordringer og om det iverksettes tiltak for å motvirke avdekkede utfordringer. I tillegg er det undersøkt om PPT har kompetanse og ressurser til å yte riktig hjelp til riktig tid. Revisor konkluderer med at kommunen i stor grad arbeider tilfredsstillende med ‘tidlig innsats’.

Last ned rapporter

Tidlig innsats i Tolga kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Tor Arne Stubbe

Fagleder
Trondheim