Tidlig innsats i Rennebu kommune

Status

Avsluttet

status-3

Denne revisjonsrapporten omhandler Rennebu kommunes arbeid med tidlig innsats i skoler og barnehager. Det konkluderes med at Rennebu kommune på en tilfredsstillende måte jobber systematisk for å avdekke barn og unges utviklings- og læringsutfordringer. Det iverksettes tiltak for å motvirke skjevutvikling. Skoler og barnehager opplever at PPT har tilstrekkelig med kompetanse og ressurser til å yte riktig hjelp til rett tid.

Last ned rapporter

Tidlig innsats i Rennebu kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Marius Johnsborg

Forvaltningsrevisor
Steinkjer