Tidlig innsats i Dønna kommune

Status

Avsluttet

status-3

I denne forvaltningsrevisjonen har revisor undersøkt om kommunen sikrere at barn med læringsutfordringer får tidlig hjelp. Revisor konkluderer med at barn får tidlig hjelp, men vurdert at tiltak som settes inn større grad kunne vært dokumenteres. Videre er det vurdert at kommunen bør se hvordan PPT i større grad kan oppfylle føringer og forventninger til tilgjengelighet og fysisk tilstedeværelse.

Last ned rapporter

Tidlig innsats i Dønna kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Johannes Nestvold

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Line Johnsen Wirum

Forvaltningsrevisor
Sandnessjøen