Sykefravær og arbeidsmiljø i Midtre Gauldal kommune

Status

Avsluttet

status-3

Rapporten beskriver i hvilken grad det er arbeidet systematisk med å forebygge og redusere sykefravær. Videre om kommunen har tilstrekkelig oversikt over sykefraværet, samt konsekvensene av dette i forhold til blant annet kostnader og arbeidsmiljø.

Last ned rapporter

Sykefravær og arbeidsmiljø i Midtre Gauldal kommune

Rapport 2021
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Marit Ingunn Holmvik

Forvaltningsrevisor
Stjørdal

Johannes Nestvold

Forvaltningsrevisor
Steinkjer