Steinkjer Næringsselskap AS for Steinkjer kommune

Status

Avsluttet

status-3

Steinkjer kommune har lagt næringsarbeidet ut til et heleid aksjeselskap. Revisjonen har undersøkt om Steinkjer Næringsselskap AS oppfyller sin rolle i det kommunale næringsarbeidet, og om selskapets har en tilfredsstillende økonomistyring.

Last ned rapporter

Steinkjer Næringsselskap AS for Steinkjer kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Leidulf Skarbø

Forvaltningsrevisor
Oppdal

Sunniva Tusvik Sæter

Forvaltningsrevisor
Steinkjer