Skolemiljø og arbeidsmiljø i grunnskolen i Inderøy kommune

Status

Avsluttet

status-3

Denne forvaltningsrevisjonen undersøker elevenes skolemiljø, ansattes arbeidsmiljø og oppfølging av avviksmeldinger i grunnskolene i Inderøy kommune. Revisor konkluderer med at er ulik praksis når det gjelder å avdekke og håndtere mobbing. Videre at Inderøy kommune arbeider systematisk med arbeidsmiljø i grunnskolene. Til slutt konkluderer revisor med at Inderøy kommune har tilfredsstillende rutiner og praksis for melding og håndtering av avvik.

Last ned rapporter

Skolemiljø og arbeidsmiljø i grunnskolen i Inderøy kommune

Rapport 2022
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Tor Arne Stubbe

Fagleder
Trondheim

Line Johnsen Wirum

Forvaltningsrevisor
Sandnessjøen