Selskapskontroll i Museene i Sør-Trøndelag AS for Trøndelag fylkeskommune

Status

Avsluttet

status-3

Selskapskontrollen i Museene i Sør-Trøndelag AS (MiST) er gjennomført av Trondheim kommunerevisjon og Revisjon Midt-Norge SA på vegne av eierkommunene Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune.
Selskapskontrollen består av en obligatorisk eierskapskontroll, og en forvaltningsrevisjon av selskapet. Forvaltningsrevisjonen undersøker om selskapet har en organisering og styring som bidrar til at målene i museumsreformen nås.

Last ned rapporter

Selskapskontroll i Museene i Sør-Trøndelag AS for Trøndelag fylkeskommune

Rapport 2019
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Sunniva Tusvik Sæter

Forvaltningsrevisor
Steinkjer