Selskapskontroll i Lierne Utvikling AS

Status

Avsluttet

status-3

Lierne Utvikling AS gjennomfører på Lierne kommunes vegne omstillingsarbeidet i kommunen, som varer i perioden 2015-2021. Eierskapsdelen av selskapskontrollen undersøker kommunens utøvelse av sitt eierskap i selskapet, og forvaltningsrevisjonen undersøker om omstillingsarbeidet gjennomføres i henhold til gitte føringer.

Last ned rapporter

Selskapskontroll i Lierne Utvikling AS

Rapport 2018
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Sunniva Tusvik Sæter

Forvaltningsrevisor
Steinkjer