Samhandlingsreformen i Melhus kommune

Status

Avsluttet

status-3

Revisor har etter bestilling fra kontrollutvalget gjennomført en forvaltningsrevisjon i Melhus kommune med temaet «Samhandlingsreformen». Rapporten tar for seg temaene kapasitet, kompetanse og samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

Last ned rapporter

Samhandlingsreformen i Melhus kommune

Rapport 2020
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Hanne Marit Ulseth Bjerkan

Forvaltningsrevisor
Trondheim