Samhandlingsreformen i Hitra kommune

Status

Avsluttet

status-3

Revisor har gjennomført en forvaltningsrevisjon i Hitra kommune med temaet «Samhandlingsreformen – utskrivingsklare pasienter». Rapporten tar for seg temaene dialog med spesialisthelsetjenesten, intern samhandling om mottak av utskrivingsklare pasienter og vurdering av kapasitet og kompetanse for å ta imot utskrivingsklare pasienter.

Last ned rapporter

Samhandlingsreformen i Hitra kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Margrete Haugum

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Anne Grete Wold

Forvaltningsrevisor
Steinkjer