Salg av fylkeskommunal eiendom i Trøndelag fylkeskommune

Status

Avsluttet

status-3

Formålet med prosjektet var å finne ut om salg av fylkeskommunal eiendom skjer på en forsvarlig og tillitsskapende måte. Revisjonen har undersøkt om administrasjonen har internkontrollrutiner som sikrer at lover og regelverk på området blir overholdt. I tillegg har vi gått mer i dybde for tre eiendomssalg, der vi har undersøkt om salgsprosessene lever opp til krav til regeletterlevelse og likebehandling.

Last ned rapporter

Salg av fylkeskommunal eiendom i Trøndelag fylkeskommune

Rapport 2022
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Leidulf Skarbø

Forvaltningsrevisor
Oppdal

Johannes Nestvold

Forvaltningsrevisor
Steinkjer