Rus og psykisk helse i Nærøy kommune

Status

Avsluttet

status-3

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om kommunens tilbud innen rus- og psykiatriarbeid tilfredsstiller krav til kvalitet, kapasitet og kompetanse, samt om det sikres brukermedvirkning. Videre har vi sett på om det er samarbeid mellom tjenestene innen rus og psykiatri.

Last ned rapporter

Rus og psykisk helse i Nærøy kommune

Rapport 2019
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Anna Ølnes

Forvaltningsrevisor
Trondheim