Rus og psykisk helse i Hattfjelldal kommune

Status

Avsluttet

status-3

Konklusjonen er at planperioden for de mest relevante planene for dette området har gått ut, og at planperiodene ikke er rullert i henhold til tidspunkt som er fastsatt i planstrategien. Kommunen har en krevende ressurssituasjon med tanke på manglende kompetanse og vakanser i sentrale stillinger innenfor dette området. Dette har delvis medvirket til at mål og tiltak bare delvis er fulgt opp. Kommunens tjeneste for rus og psykisk helse har kompetanse på området, og yter nødvendige tjenester til brukerne.

Last ned rapporter

Rus og psykisk helse i Hattfjelldal kommune

Rapport 2022
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Anna Ølnes

Forvaltningsrevisor
Trondheim

Marit Ingunn Holmvik

Forvaltningsrevisor
Stjørdal