Psykososialt skolemiljø og tilpasset opplæring i Åfjord kommune

Status

Avsluttet

status-3

I denne forvaltningsrevisjonen har revisor sett på hvordan kommunen jobber med klasseledelse, tilpasset opplæring og psykososialt skolemiljø. Revisor konkluderer med at det i kommunen generelt sett jobbes godt med klasseledelse, men at det er variasjoner mellom skolene. I tilknytning til tilpasset opplæring føler ikke kommunen i tilstrekkelig grad opp sin egen rutine for dokumentering av tiltak og evalueringer, da ovenfor barn med læringsutfordringer. Kommunen bør også vurdere sitt forebyggende arbeid med skolemiljøet basert på det totale informasjonsgrunnlaget som finnes tilgjengelig.

Last ned rapporter

Psykososialt skolemiljø og tilpasset opplæring i Åfjord kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Johannes Nestvold

Forvaltningsrevisor
Steinkjer