Psykososialt skolemiljø i Namsskogan

Status

Avsluttet

status-3

I denne forvaltningsrevisjonen konkluderer vi med at skolene i Namsskogan jobber for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø, men at det er rom for forbedring. Vi anbefaler skoleeier å sørge for at alle ansatte er i stand til å ivareta aktivitetsplikten, og anbefaler skolene å utarbeide aktivitetsplaner der dette er påkrevd.

Last ned rapporter

Psykososialt skolemiljø i Namsskogan

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Marit Ingunn Holmvik

Forvaltningsrevisor
Stjørdal

Marie Husøy Sæther

Forvaltningsrevisor
Trondheim